Kontakt

Instalatorstwo Elektryczne
Komkowski Bartłomiej

ul. Karnowskiego 70
84-200 Wejherowo

tel. kom. +48 503 177 099
e-mail: bartek_komkowski@o2.pl


Wyświetl większą mapę

Oferta

 

 

 Wykonujemy  usługi  elektryczne  w  zakresie:

 • instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
 • instalacje elektryczne kamer i systemów analogowych, AHD i IP
 • monitoring obiektów,
 • alarmy i kontrola dostępu,
 • instalacje elektryczne do bram i domofonów,
 • instalacje telewizyjne oraz sieci teletechniczne,
 • instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych,
 • wykonywanie tras kablowych i linii kablowych
 • wykonywanie rozdzielnic w/g potrzeb (przemysłowe i domowe),
 • automatyka - sterowanie-wizualizacja procesów technologicznych,
 • instalacje odgromowe,przepięciowe
 • instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
 • awarie, dozór i konserwacja urządzeń,

   Pomiary ochronne:

 • pomiary i przeglądy kamerą termowizyjną
 • badanie skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania, 
 • pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów,
 • pomiary rezystancji połączeń wyrównawczych i uziemień,
 • pomiar wyłączników różnicowo prądowych,
 • pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

 Analiza jakości zasilania:
Wykonujemy pełną analizę jakości sieci 0,4kV:

 • zasilającej,
 • sieci wewnętrznej,
 • odbiorników i urządzeń.
 • pomiar mocy biernej i dobór baterii kondensatorów 

 Kosztorysowanie:

      Wykonujemy kosztorysy z branży elektrycznej i budowlanej. Kosztorysy wykonujemy na podstawie przedstawionych przedmiarów lub  na podstawie projektów wykonawczych i budowlanych.